Jakuva veren glukoosin sensorointi hyödyttää etenkin hypoglykemioihin taipuvaisia tyypin 1 diabeetikkoja.

Testaa tietosi vaikeasta astmasta

Testaa tietosi vaikeasta astmasta. Saat tulokset nähtäväksesi heti testin jälkeen.

Sosiaaliset suhteet ja sydänterveys

Sosiaaliseen eristäytyneisyyteen sekä yksinäisyyteen liittyi noin 40 % korkeampi ensimmäisen sydän- tai aivoinfarktin riski.

ESPEN-, ESPGHAN- ja ECFS-organisaatiot ovat julkaisseet kystistä fibroosia sairastavien lasten ja aikuisten päivitetyt ravitsemussuositukset.

Hyvien astman hoitotulosten saavuttamiseksi on aiheellista kiinnittää huomiota oikeaan diagnoosiin, mahdollisiin liitännäissairauksiin sekä hyvään potilasohjaukseen.

Keuhkoahtaumataudin akuuttien pahenemisvaiheiden potilaskohtainen esiintymistiheys vaihtelee suuresti ajan mittaan.