SARS-CoV-2-pandemia on aiheuttanut miljoonia tartuntoja eri puolilla maailmaa. Epidemian leviämistä on pyritty rajoittamaan monin toimin. Ne kuitenkin tehoavat vain, jos jokainen toimii vastuullisesti ja noudattaa ohjeita. Laumaimmuniteetin saavuttaminen yhteiskunnassa on kaukana, joten tavoitteena on kehittää rokote. Se valmistuu oletettavasti vuonna 2021. Tällä hetkellä on kuitenkin varauduttava tartuntariskin suurenemiseen etenkin talvella 2020–2021. Tartuntojen vähentämiseen pyrkivät, käyttäytymistä muokkaavat toimet ovat siis edelleen tarpeen. Uuden koronaviruksen eli SARS-CoV-2-viruksen aiheuttama epidemia käynnistyi Kiinassa tammikuussa 2020. SARS-CoV-2 on geneettisesti hyvin samankaltainen kuin SARS-virus, jonka aiheuttama epidemia alkoi sekin Kiinasta vuonna 2003. Uskoakseni vain harvat osasivat tammikuussa ennakoida, että koronavirus aiheuttaisi maailmanlaajuisen pandemian, joka sairastuttaisi miljoonia ihmisiä, johtaisi satoihin tuhansiin kuolemantapauksiin ja vaikuttaisi vakavasti maailmantalouteen. Ensimmäiset Kiinasta saadut tiedot eivät vaikuttaneet kovinkaan silmiinpistäviltä. Sairastuneiden osuus oli 1,1 tapausta 1 000 asukasta kohti ja kuolleisuus 4,8 kuolemantapausta 100 000 asukasta kohti. Luvut eivät kuitenkaan sopineet yhteen. Kyseessä on ilmateitse tarttuva virus, jota ei ole todettu aiemmin ihmisellä. Vuoden 2003 SARS-epidemian kokemusten perusteella 4,8 tapauksen kuolleisuus 100 000…

Oxygen therapy is a central medicine for the severely ill patient. However it should be used with clear indications and precautions. 

Reniini-angiotensiini-järjestelmää (RAS) estävät lääkeaineet, erityisesti ATR1-salpaajat, parantavat syövän ennustetta noin 30 %. Tutkimus perustuu suomalaiseen rekisteriaineistoon.

Asuinalueen sosioekonominen huono-osaisuus voi olla yhteydessä heikentyneeseen insuliiniherkkyyteen ja epäedullisiin glykeemisiin markkereihin varhaisesta aikuisuudesta lähtien.

Käden puristusvoiman ja uupumuksen välillä näyttää olevan yhteys keuhkoahtaumatautia sairastavien parissa, etenkin miehillä.

Testaa tietosi

#Tuorein julkaisu

EADV 2020

Updates on COVID-19