Spondylartropatiat (SpA) affisioivat sekä perifeerisiä että aksiaalisia niveliä. Aiemmin niiden hoidot rajoittuivat fysioterapiaan ja kivun lievittämiseen. Biologisia lääkkeitä on otettu käyttöön vuodesta 2005/2006 alkaen. Spondylartropatioiden, erityisesti aksiaalisen spondylartriitin (axSpA), ilmaantuvuus on suurentunut vuodesta 2009 alkaen. Tämä johtuu etenkin luokituskriteerien muuttumisesta ja ylitulkinnasta.

Vaikea, mutiloiva nivelpsoriaasi (Psoriatic Arthritis Mutilans, PAM) on harvinainen tila, jota esiintyy Pohjoismaissa noin 3,7 potilaalla miljoonaa asukasta kohti. Olemme pohjoismaisessa yhteistyöryhmässä kuvanneet 67 aikuispotilaan taudin esiintyvyyttä, elämänlaatua, biomarkkereita ja röntgenmuutoksia. Potilaista noin 40 % oli joko sairauslomalla tai ennenaikaisella eläkkeellä. HLA-B*27 oli näillä potilailla yliedustettu. Röntgenmuutosten vaikeusaste korreloi artriitin kestoon ja kliiniseen haittaan

Kansallinen lasten ja nuorten kivunhoidon ja tutkimuksen keskus aloitti kesällä toimintansa. Toiminta tähtää siihen, että Uudessa lastensairaalassa –ja sen myötä myös koko Suomessa– olisi tarjolla määrältään ja sisällöltään kärkiluokkaa olevat palvelut kivusta eri tilanteissa kärsiville lapsille sekä nuorille.

HUS-alueella koronan sairastaneet reumapotilaat ovat selvinneet infektiostaan varsin lievillä oireilla. Reumataudin tulehdusaktiivisuuden paheneminen on ollut odotettua mutta lievää, ja taudin pahenemisvaihe on taltutettu helposti. Reumalääkitys ei ole pahentanut COVID-19-infektiota.

SARS-CoV-2-pandemia on aiheuttanut miljoonia tartuntoja eri puolilla maailmaa. Epidemian leviämistä on pyritty rajoittamaan monin toimin. Ne kuitenkin tehoavat vain, jos jokainen toimii vastuullisesti ja noudattaa ohjeita. Laumaimmuniteetin saavuttaminen yhteiskunnassa on kaukana, joten tavoitteena on kehittää rokote. Se valmistuu oletettavasti vuonna 2021. Tällä hetkellä on kuitenkin varauduttava tartuntariskin suurenemiseen etenkin talvella 2020–2021. Tartuntojen vähentämiseen pyrkivät, käyttäytymistä muokkaavat toimet ovat siis edelleen tarpeen. Uuden koronaviruksen eli SARS-CoV-2-viruksen aiheuttama epidemia käynnistyi Kiinassa tammikuussa 2020. SARS-CoV-2 on geneettisesti hyvin samankaltainen kuin SARS-virus, jonka aiheuttama epidemia alkoi sekin Kiinasta vuonna 2003. Uskoakseni vain harvat osasivat tammikuussa ennakoida, että koronavirus aiheuttaisi maailmanlaajuisen pandemian, joka sairastuttaisi miljoonia ihmisiä, johtaisi satoihin tuhansiin kuolemantapauksiin ja vaikuttaisi vakavasti maailmantalouteen. Ensimmäiset Kiinasta saadut tiedot eivät vaikuttaneet kovinkaan silmiinpistäviltä. Sairastuneiden osuus oli 1,1 tapausta 1 000 asukasta kohti ja kuolleisuus 4,8 kuolemantapausta 100 000 asukasta kohti. Luvut eivät kuitenkaan sopineet yhteen. Kyseessä on ilmateitse tarttuva virus, jota ei ole todettu aiemmin ihmisellä. Vuoden 2003 SARS-epidemian kokemusten perusteella 4,8 tapauksen kuolleisuus 100 000…

EULAR 2020 kokouksen antia

COVID-19-pandemia teki tämän vuoden EULAR-kongressista virtuaalisen. Pääsimme tutustumaan abstrakteihin ja kuuntelemaan esitelmiä ja puheenvuoroja videolinkkien kautta. Alla lyhyt katsaus juuri päättyneeseen E-kongressiin.

#Tuorein julkaisu

Reumasairaudet

Nro. 04 • 2020
8. vuosikerta
  • COVID-19 ja reuma
  • Lasten kivunhoito
  • Mutiloiva nivelpsoriaasi

EADV 2020

Updates on COVID-19

Suosittelemme

Suosittelemme

Jättisoluarteriittipotilaan uusi hoitopolku virtaviivaistaa hoitoa Jyväskylässä

Asiantuntija: Oyl., reumatologian erikoislääkäri Tuomas Rannio, Keski-Suomen keskussairaala

Kesto: 3:12

#

Reumasairaudet

Dan Nordström,

Dan Nordström,
dosentti, sisätautien ja
reumatologian erikoislääkäri

Kristiina Aalto,

Kristiina Aalto,
dosentti,
lastenreumatologi

Riitta Luosujärvi,

Riitta Luosujärvi,
Dosentti, reumatologi, kehittämispäällikkö

Tom Pettersson,

Tom Pettersson,
LKT, professori Helsingin yliopisto

Johanna Huhtakangas,

Johanna Huhtakangas,
LT, sisätautien ja reumatologian erikoislääkäri, OYS, Reumayksikkö