Dystonian esiintyvyys Suomessa

Aikuisiällä alkava paikallinen servikaalidystonia on yleisin dystoniamuoto Suomessa ja sen esiintyvyys on yleisempää Suomessa kuin useimmissa muissa maissa.

old couple

Ravitsemuksella on iso merkitys aivoterveyden kannalta. Kliinisellä ravintovalmisteella tehtyjen tutkimusten tulokset lisäävät ymmärrystä ravitsemushoidon merkityksestä Alzheimerin taudin varhais- ja lievässä vaiheessa.

Yleistyneet ja pidempään kestäneet kohtaukset nostavat yksittäisen kohtauksen jälkeen IL-6:n ja CRP:n pitoisuuksia.

Antikoaguloiduilla eteisvärinäpotilailla ei FinWAF-aineistossa todettu lisääntynyttä aivoinfarktiriskiä.

On tarpeen tehdä tarkka neuropsykologinen tutkimus pian aivoinfarktiin sairastumisen jälkeen, jotta kuntoutus voidaan aloittaa ajoissa ja kohdentaa oikein.

Parkinson-potilailla havaittiin kuuden kuukauden seurantajakson aikana DBS-hoidon myötä 40 % UPDRS-III-pisteiden vähenemä ja 24 % LED-lasku.

#Tuorein julkaisu

Updates on COVID-19