Pienten sepelvaltimoiden toimintahäiriö on melko harvinaista potilailla, jotka tulevat tutkimuksiin rintakivun ja epäillyn ahtauttavan sepelvaltimotaudin vuoksi.

Suurentunut LDL-hiukkasten aggregoitumisherkkyys ennustaa sydänkuolemia itsenäisesti.

Kansainväliset suositukset ehdottavat raskausdiabeteksen yleistä seulontaa alhaisemmilla diagnostisilla raja-arvoilla kuin Suomen Käypä hoito -suositus suosittelee.

Raskausdiabeteksen seulonta

Naisten ja miesten verenkiertoelimistön säätely eroaa siten, että pystyasennossa miesten sydänkuormitus näyttäisi olevan naisia suurempi.