Tutkimuksen perusteella rivaroksabaani on kustannusvaikuttava miesten eteisvärinän hoidossa varfariiniin verrattuna, kun potilailla on munuaisten vajaatoiminta.

Reniini-angiotensiini-järjestelmää (RAS) estävät lääkeaineet, erityisesti ATR1-salpaajat, parantavat syövän ennustetta noin 30 %. Tutkimus perustuu suomalaiseen rekisteriaineistoon.

Asuinalueen sosioekonominen huono-osaisuus voi olla yhteydessä heikentyneeseen insuliiniherkkyyteen ja epäedullisiin glykeemisiin markkereihin varhaisesta aikuisuudesta lähtien.

Jakuva veren glukoosin sensorointi hyödyttää etenkin hypoglykemioihin taipuvaisia tyypin 1 diabeetikkoja.

young adults sitting on a concrete fence

Sosiaaliset suhteet ja sydänterveys

Sosiaaliseen eristäytyneisyyteen sekä yksinäisyyteen liittyi noin 40 % korkeampi ensimmäisen sydän- tai aivoinfarktin riski.

#Tuorein julkaisu

Updates on COVID-19