Ensilinjan täsmähoito tuottaa ilahduttavia tuloksia ALK-positiivisen NSCLC:n hoidossa

Peter Meldgaard | Loka 2020 | ASCO20 Virtual | Onkologia ja Hematologia |

Peter Meldgaard
Ylilääkäri
Kræftafdelingen,
Aarhusin yliopistosairaala,
Tanska

ALEX-tutkimuksessa vertailtiin alektinibin ja kritsotinibin käyttöä ensilinjan hoitona ALK-positiivisen ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoidossa. Alektinibiryhmän elossaolotietojen mukaan yli puolet potilaista on edelleen elossa 5 vuoden kohdalla, vaikka heillä oli etäpesäkkeitä useissa elimissä taudin toteamishetkellä.On hienoa, että tehokkaan täsmähoidon on todettu vaikuttavan näin merkittävästi potilaiden elossaolotuloksiin siinäkin tapauksessa, että tauti on toteamishetkellä levinnyt. Tanskan Medicinrådet-organisaatio on hyväksynyt tyrosiinikinaasin estäjiin (TKI) kuuluvan alektinibin käytettäväksi ensilinjan hoitona levinneisyysasteen III tai IV ALK-positiivisen ei-pienisoluisen keuhkosyövän (NSCLC) hoidossa, kun kuratiivinen hoito ei ole mahdollinen. Alektinibi on toisen polven TKI-valmiste, joka vaikuttaa kohdennetusti ALK-translokaatioon. Se läpäisee veri-aivoesteen ja soveltuu siten mahdollisten aivoetäpesäkkeiden hoitoon. Vaiheen III suorassa vertailututkimuksessa (ALEX) on viime vuosina vertailtu alektinibin ja kritsotinibin käyttöä ALK-positiivisen NSCLC:n ensilinjan hoitona. Vuoden 2020 ASCO-virtuaalikongressissa esiteltiin ALEX-tutkimuksen uusimpia tietoja, mm. tietoja elossaolotuloksista ja hoitojen turvallisuudesta.1 Kritsotinibi on ensimmäisen polven TKI-valmiste, joka kehitettiin alkujaan MERT-proto-onkogeenia vastaan. Siksi tiedetään, että kritsotinibi ei vaikuta ALK-translokaatioon yhtä tehokkaasti kuin uudemmat toisen polven TKI-valmisteet kuten alektinibi. Tämä ilmenee myös ALEX-tutkimuksen uusista tiedoista.  Viiden vuoden elossaolo-osuus 62,5 % Alektinibihoidosta saatujen elossaolotietojen mukaan yli puolet potilaista on edelleen elossa 5 vuoden kohdalla, eikä tutkimuksen elossaoloajan mediaania ole siis vielä saavutettu. Tämä tulos saavutettiin siitä huolimatta, että potilailla oli taudin toteamishetkellä etäpesäkkeitä useissa elimissä. Yhteensä 62,5 % kaikista alektinibihoitoa saaneista potilaista on siis edelleen elossa 5 vuoden kohdalla. Alektinibihoidon yhteydessä kuoleman riski pienenee 33 % (riskitiheyksien suhde [HR] 0,67). On hieno uutinen, että tehokkaan täsmähoidon on todettu vaikuttavan näin merkittävästi potilaiden elossaolotuloksiin siinäkin tapauksessa, että tauti on toteamishetkellä levinnyt. Elossaolohyöty on suurin alektinibia saaneilla potilailla ja jossain määrin pienempi kritsotinibihoitoa saaneilla, joista yhteensä 45,5 % on elossa 5 vuoden kohdalla. Tämä ei ole yllättävää, sillä kritsotinibin tiedetään tehoavan huonommin ALK-translokaatioon.  Hoidon valinta taudin edettyä Tutkimuksessa arvioitiin myös hoitovalintoja tilanteessa, jossa tauti oli edennyt ensilinjan hoidon jälkeen. Alektinibiryhmän potilaista 38,1 % sai useampaa kuin yhtä lääkettä, kun taas kritsotinibia ensilinjan hoitona saaneiden joukossa vastaava osuus oli 53,5 %. Toisen linjan hoidoksi valittiin lähinnä...