Tervetuloa Terveyskylän Reumataloon!

Kirsi Taimen | Kesä 2020 | Reumasairaudet |

Kirsi Taimen
Reumatologian erikoislääkäri
Reumatalon projektipäällikkö
VSSHP

Terveyskylän Reumatalosta löytää tutkittua ja helposti lähestyttävää tietoa reumataudeista. Lisäksi palvelu tarjoaa ajantasaista informaatiota reumasairauksista myös terveydenhuollon ammattilaisille. Reumatalon kehitystyö on jatkuvasti käynnissä, ja palautteen perusteella Reumatalon sisältöä pyritään muokkaamaan entistä paremmaksi. Reumatalon avautuessa vuonna 2017 se oli Terveyskylän ensimmäisiä taloja. Nyt virtuaalisia taloja on jo 32. Terveyskylä lähti liikkeelle sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamana hankkeena, jonka tavoitteena oli luoda yliopistosairaanhoitopiireille yhteinen verkkoalusta luotettavan terveystiedon jakamiseen. Hankkeen aikana Reumatalon projektipäällikkönä toimi HUSin entinen reumatologian ylilääkäri Riitta Luosujärvi, joka työryhmineen loi uudentyyppiselle palvelulle rakenteen ja kansallisessa yhteistyössä tehdyn monipuolisen sisällön. Reumatalon kantavana ajatuksena on alusta lähtien ollut, että sisältö tuotetaan ja vertaisarvioidaan yliopistosairaaloiden kesken ennen julkaisua. Reumatalon sisällöt ovat aina alansa ammattilaisten laatimia. Sisältöä arvioivissa ja tuottavissa työryhmissä on moniammatillinen edustus, ja etenkin talon rakennusvaiheessa mukana oli aktiivisesti useita potilasedustajia. Näin potilaille suunnatussa materiaalissa on pyritty huomioimaan heidän mielipiteitään ja tarpeitaan. Sisällön arvioiminen valtakunnallisesti auttaa kuvastamaan kansallista konsensusnäkemystä ja helpottaa soveltamista kaikkialla maassa. Reumatalon sisältöihin liittyvien projektien kautta on suomalaisten reumasairauksia sairastavien potilaiden hoidossa saatu harmonisoitua monia käytäntöjä, joissa aikaisemmin oli vaihtelevia hoitotapoja paikkakunnasta riippuen. Lääkehoito alkuvaiheen keskiössä Reumatalon alkuvaiheessa yhtenä merkittävänä projektina oli päivittää lääkehoidon potilasohjeet ja seurantakokeet. Ennen uusien lääke- ja seurantakoeohjeiden laatimista käytiin läpi kaikkien yliopistosairaanhoitopiirien sen hetkiset ohjeet sekä tiedossa oleva keskeinen kirjallisuus. Aiemmissa ohjeissa havaittiin usein merkittävää vaihtelua monissa käytännöissä, esimerkiksi leflunomidin kohdalla seurantakokeiden määrä vaihteli 7–16 näytteenoton välillä ensimmäisen vuoden aikana eri sairaanhoitopiireissä. Ero oli merkittävä sekä kustannusten että potilaan hoitokokemuksen näkökulmasta. Kerättyjen tietojen pohjalta työryhmä laati ehdotuksen nykyisistä ohjeista, jotka ennen julkaisua vielä kierrätettiin arvioitavana eri reumaklinikoissa myös yliopistosairaaloiden ulkopuolella. Nykyisin ohjeet ovat käytössä laajalti koko Suomessa. Reumatalon päivitystyö on jatkuvaa. Tavoitteena on, että kansallisesti ylläpidetyt ohjeet vähentävät sairaanhoitopiirien paikallista työkuormaa. Reumatalon ohjetyöryhmässä voidaan luoda uusille lääkkeille keskitetysti potilasohjeita, joita käytetään potilasohjauksessa ja joihin potilaat voivat itse tutustua haluamallaan ajalla. Yleisesti ohjeissa ja sisällöissä on...