EULAR 2020 kokouksen antia

Best Practice Nordic | Kesä 2020 | Reumasairaudet |

COVID-19-pandemia teki tämän vuoden EULAR-kongressista virtuaalisen. Pääsimme tutustumaan abstrakteihin ja kuuntelemaan esitelmiä ja puheenvuoroja videolinkkien kautta. Alla lyhyt katsaus juuri päättyneeseen E-kongressiin. Yhä useampi käyttää opioideja reumasärkyyn: EULAR huolissaan riippuvuudesta Yksi EULAR-kongressissa esiin nousseista huolenaiheista on opioidien lisääntynyt käyttö. Tuoreet eurooppalaiset luvut osoittavat, että opioidien käyttö kivunhoitoon reumataudeissa on lisääntynyt. Erityisesti iäkkäiden osteoartriittipotilaiden keskuudessa kehitys on ollut huolestuttavaa. Opioidit ovat vahvoja särkylääkkeitä ja niillä voi olla huomattavia sivuvaikutuksia. Suurin riski on kuitenkin opioidien aiheuttama riippuvuus. Tutkijat muistuttavat, että oikein käytettyinä opioidien aiheuttama riski riippuvuuteen on pieni. OP0088 (2020): INITIATING TNF INHIBITORS IN INFLAMMATORY ARTHRITIS DOES NOT DECREASE THE AVERAGE OPIOID ANALGESIC CONSUMPTION O. Palsson, T. Love, J. K. Wallman, M. C. Kapetanovic, P. S. Gunnarsson, B. Gudbjornsson OP0280 (2020): TEMPORAL TRENDS OF OPIOID USE AMONG INCIDENT OSTEOARTHRITIS PATIENTS IN CATALONIA, 2007-2016: A POPULATION-BASED COHORT STUDY J. Xie, A. Turkiewicz, G. Collins, M. Englund, V. Y. Strauss, C. Reyes, D. Prieto-Alhambra Reuma ja COVID-19 EULAR julkaisi alustavat suositukset reumasairauksien hoitoon COVID-19-pandemian aikana.   Robert Landewé (Amsterdam Rheumatology Center, Alankomaat) esitteli pääkohdat EULAR:n E-kongressissa ja sanoi, että tämänhetkisten tutkimustulosten mukaan reumasairaudet eivät ole riskitekijä COVID-19-infektiossa. Samalla Landewé painotti, että tällä hetkellä saatavilla oleva tutkimustieto on vähäistä ja suosituksia päivitetään sitä mukaa, kun uusia tutkimustuloksia saadaan.   EULAR-suositukset on julkaistu Annals of the Rheumatic Diseases -julkaisussa otsikolla EULAR provisional recommendations for the management of rheumatic and musculoskeletal diseases in the context of SARS-CoV-2. Lue suositukset täältä: https://ard.bmj.com/content/early/2020/06/05/annrheumdis-2020-217877. NORD-STAR-tutkimus (OP0018) Maailmanlaajuisesti suurimman tutkijalähtöisen tuoreen nivelreuman NORD-STAR-tutkimuksen ensimmäiset 24 viikon tulokset esitettiin EULAR:ssa suullisena esityksenä (OP0018). 812 potilasta Pohjoismaista hoidettiin joko tavanomaisella DMARD-lääkityksellä (mm. REKO-hoito) tai yhdellä kolmesta biologisella lääkkeellä (abatasepti, sertolitsumabi tai tosilitsumabi) yhdistettynä metotreksaattiin.  Yli 40 % (41–53 %) CDAI-remissiolukuja saavutettiin kaikissa neljässä ryhmässä. Abatasepti ja sertolitsumabi olivat 9 % ja 4 % tehokkaampia saavuttamaan remissiotason, mutta tosilitsumabi 1 % heikompi kuin tavanomainen DMARD. Haittavaikutuksissa ei nähty merkittäviä eroja. Koska erot kuitenkin olivat näin pieniä, tutkimus alleviivaa tavanomaisen DMARD-lääkityksen merkityksen.   Tutkimuksen 48 viikon tulokset ovat kohta valmiit, kuten myös radiologinen...