SARS-CoV-2 ja MS-tauti

Jukka Saarinen | TOUKOKUU 2020 | MS-tauti |

Jukka Saarinen
LT, neurologian ylilääkäri
Vaasan keskussairaala

Tammikuun 23. päivä tullaan muistamaan historiassa päivänä, jolloin Kiinassa lähes 60 miljoonaa ihmistä asetettiin karanteeniin uuden ja nimensä mukaisesti vaikeaa akuuttia hengitystieinfektiota aiheuttavan koronaviruksen (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2, SARS-CoV-2) vuoksi. Jo helmikuun alussa Suomessa ensimmäiset MS-potilaat ottivat yhteyttä hoitaviin yksiköihinsä suurentuneen infektiopelon vuoksi, ja osa potilaista omaehtoisesti jopa lopetti MS-taudin taudinkulkuun vaikuttavan lääkityksensä. Tätä kirjoitettaessa on myös Suomessa ensimmäinen MS-potilas ehtinyt saada SARS-CoV-2-tartunnan ja sen aiheuttaman COVID-19-infektion ilman tarvetta sairaalahoidolle tai MS-lääkityksen keskeyttämiselle. Potilaiden ja neurologien tilannetta helpottaa tarkka tietämys MS-lääkkeiden vaikutusmekanismeista ja niiden kestoista, vaikka itse SARS-CoV-2-viruksesta ei niin paljon vielä tiedetäkään. Myös MS-taudin vaikeusasteen ennustaminen ja hoidon tehon arviointi ovat edenneet viime vuosina muun muassa magneettikuvantamisen sekä likvorin neurofilamenttimääritysten ansiosta. Hoitopäätöksiä tehtäessä poikkeustilanteessa korostuu enemmän potilaan ja hänen läheistensä sekä hoitavan lääkärin yhteinen päätöksenteko. Potilaiden pelot pitää ottaa tosissaan, mutta lääkäri ei voi myöskään ummistaa silmiään uhkaavalle MS-taudin aiheuttamalle invaliditeetille, mikäli MS-taudin kulkuun vaikuttavan lääkityksen aloituksessa tai hoidon tehostamisessa tulee liian pitkää viivettä. Tiedon jakaminen ammattilaisten kesken sekä kansallisesti että kansainvälisesti on myös ehdottoman tärkeää muuttuneessa maailmassamme. Neurologin näkökulmasta huomionarvoisena haasteena on, että muuten lieväoireinen COVID-19-infektio voi aiheuttaa tilapäisesti veren hyytymistaipumuksen lisääntymisen, joka voi pahimmillaan johtaa oireiseen aivoinfarktiin. Kaikki neurologiset oireet tai uudet muutokset pään magneettikuvissa MS-tautia sairastavalla potilaalla eivät välttämättä olekaan pelkästään MS-taudista johtuvia. Toivottavaa on, että asianmukaisella MS-lääkityksellä olevat potilaamme saisivat olla sairastumatta COVID-19-infektioon, kun nyt 2020-luvulla pystyisimme karanteeneilla ja uusimman teknologian sekä mahdollisesti lopulta rokotteen avulla tukahduttamaan SARS-CoV-2-pandemian.