Lasten, nuorten ja aikuisten lihavuuden päivitetty Käypä hoito -suositus: Ehkäisyä tehostettava ja hoitoa parannettava – painava huomio riskiryhmiin

Best Practice Nordic | TOUKOKUU 2020 | Gastroenterologia |

Ylipaino ja lihavuus ovat tärkeimpiä suomalaisten kansanterveyttä uhkaavia tekijöitä, mutta lihavuuden hoito Suomessa on nykyisellään riittämätöntä. Lihavuuden alkuvuodesta päivitetty Käypä hoito -suositus tarkastelee ylipainoa ja lihavuutta nyt läpi ylipainoisen ihmisen elämänkaaren, ja päivitetyssä suosituksessa aiemmin erillisinä julkaistut lasten ja aikuisten hoitosuositukset on yhdistetty ja ajanmukaistettu. Suosituksen päivittäneen työryhmän puheenjohtaja, professori Kirsi Pietiläinen kertoo, että suosituksesta on haluttu tehdä mahdollisimman käytännönläheinen sekä ylipainoisten potilaiden että terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön. »Lihavuuden hoitotyössä kohtaavat eri elementit, kuten ruoka, liikunta ja uni, stressinhallinta sekä monet muut psykologiset seikat. Lisäksi hoitokokonaisuuteen kuuluvat omana kokonaisuutenaan erittäin niukkaenergiset dieetit, lihavuuden hoitoon tarkoitetut lääkkeet ja lihavuusleikkaus. Kaikista näistä osa-alueista on suosituksessa kerrottu konkreettisemmin kuin aiemmin», Pietiläinen havainnollistaa. Puheeksi ottamisen haasteet Kirsi Pietiläinen tunnistaa lihavuudesta puhumisen haasteet ja ymmärtää lääkäriä, joka epäröi ottaa potilaan ylipainon puheeksi tämän kanssa. Miten puheeksi ottamisen olisi syytä tapahtua, siitä Pietiläisellä on muutama vinkki: »Lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen olisi viestittävä sanallisella sekä kehollisella ilmaisullaan ensinnäkin sitä, että hän kunnioittaa potilastaan. Puheeksiottajan kannattaa miettiä etukäteen sanottavaansa, jotta ilmaisusta jäisivät pois kaikki syyllistävät ja painostavat vivahteet. Lääkärin kannattaa sanoa potilaalleen, että keskustelu on luottamuksellista ja että hän haluaa vilpittömästi auttaa tätä.» Professori tiedostaa niin ikään puheeksi ottamisen ajankäytölliset ongelmat. Viidentoista minuutin vastaanottoaika ei ole otollinen ylipainosta puhumiseen. »Tavallisella vastaanottokäynnillä voidaan kuitenkin aloittaa ylipainon pidempiaikainen ja systemaattinen hoitoperiodi, jossa lihavaa henkilöä auttaa moniammatillinen tiimi lääkäristä ja hoitajasta ravitsemus- ja fysioterapeuttiin, kenties psykologiin saakka. Hoitosuunnitelma on hyvä tehdä. Aluksi voi olla hyvä kysyä potilaalta, mitä hän voi kertoa painohistoriastaan ja millaista apua hän itse kokee tarvitsevansa painonpudotukseensa.» ENE ja lääkkeet lihavuuden hoidossa Erittäin niukkaenerginen dieetti eli ENE-dieetti on suosituksessa todettu turvalliseksi tavaksi vähentää ylipainoa terveydenhuollon ammattilaisen valvonnassa. Käytännössä energiansaanti jää ENE-dieetillä alle 800 kilokalorin vuorokaudessa. Laihtuminen dieetin aikana on nopeaa, keskimäärin 1,5–2,4 kg viikossa. ENE-ruokavaliota käytetään ravitsemusterapeutin seurannassa yhtäjaksoisesti 8–12 viikkoa. Lisäksi lihavuuden lääkehoitoon on muutaman viime vuoden...