Ei-alkoholiperäiseen rasvamaksatautiin liittyy muutoksia seerumin ja maksan rasvahappoaineenvaihdunnassa

Best Practice Nordic | TOUKOKUU 2020 | Gastroenterologia |

LT Paula Walle Itä-Suomen yliopistosta havaitsi väitöstutkimuksessaan useita ei-alkoholiperäiseen rasvamaksatautiin liittyviä muutoksia rasvahappoaineenvaihdunnassa. Osa niistä liittyi geenien ilmentymiseen, lihavuusleikkauksen jälkeiseen painonpudotukseen ja ruokavalioon liittyviin tekijöihin. Nämä löydökset yhdessä viittaavat siihen, että genotyyppi ja rasvahappoaineenvaihduntaan liittyvät muutokset voivat olla yhteydessä ei-alkoholiperäisen rasvamaksataudin kehittymiseen. Tutkimusaineistona oli väitöstyössä pääasiassa Kuopio Obesity Surgery Study (KOBS) -lihavuusleikkaustutkimukseen osallistuneita potilaita ja lisäksi väestöpohjaisen Metabolinen oireyhtymä miehillä (MOM) -tutkimuksen sekä Aikuistyypin diabeteksen ehkäisytutkimuksen (DPDS) osallistujia. »KOBS-tutkimuksen 92 osallistujalla tehty tutkimus osoitti, että erityisesti NASHiin liittyi muutoksia sekä seerumin että maksan rasvahappokoostumuksessa ja rasva-aineenvaihdunnassa. Muutokset eivät riippuneet potilaiden painosta», Walle kertoo. Rasvamaksatauti diagnosoitiin lihavuusleikkauksen yhteydessä otetuista maksanäytteistä. Samankaltaisia muutoksia todettiin MOM-tutkimuksen 769 osallistujasta niillä, joilla seerumin ALAT-pitoisuus oli koholla. Rasva-aineenvaihdunnassa olennaisten desaturaasientsyymien pitoisuuksissa havaittiin muutoksia NASHiin liittyen. Toisessa osatutkimuksessa tavoitteena oli tutkia DNA:n metylaation yhteyttä entsyymiaktiivisuuksien muutoksiin. Tutkimuksessa oli 95 osallistujaa KOBS-tutkimuksesta ja se osoitti, että FADS2-geenin ilmentyminen ja delta-6-desaturaasin aktiivisuus liittyivät matalampaan DNA:n metylaatioon FADS2-geenin alueella. Lisäksi tutkittavien genotyypillä oli yhteys muutoksiin DNA:n metylaatiossa FADS2-geenin alueella. KYSin 122 lihavuusleikkauspotilaalta taas määritettiin seerumin rasvahappokoostumus ennen leikkausta ja vuosi leikkauksen jälkeen. Lihavuusleikkauksen jälkeen havaittiin edullisia muutoksia seerumin rasvahappoprofiilissa ja lisäksi muutoksia arvioiduissa entsyymiaktiivisuuksissa. »Havaitut muutokset voivat liittyä painonpudotukseen, mutta myös lihavuusleikkaukseen ja ruokavaliomuutoksiin», Walle toteaa.