Syöpäpotilaista osalla on suurentunut riski saada vaikea-oireinen koronainfektio

Best Practice Nordic | Huhti 2020 | COVID-19 | Onkologia ja Hematologia |

Syöpää sairastavien riski saada koronainfektion vaikea muoto on suurentunut. Syöpäjärjestöt muistuttaa, että syöpäpotilaiden on suojattava itsensä tartunnalta mahdollisimman hyvin. Syövän hoitoon käytetyistä lääkkeistä osa on sellaisia, jotka heikentävät potilaan luontaista puolustuskykyä. Koronaepidemian aiheuttama lisäriski potilaan terveydelle huomioidaan syövän hoitoa suunniteltaessa. Syövän parantamiseen tähtäävät leikkaukset ja sädehoidot pyritään toteuttamaan epidemiankin aikana normaalisti. Joissain tilanteissa lääkehoidon annostelua voidaan esimerkiksi harventaa tai tauottaa tai potilaalle voidaan valita vähemmän riskiä aiheuttavia lääkkeitä, jotta infektion aiheuttamaa vaaraa voitaisiin vähentää. »Solunsalpaajahoidot, vasta-ainehoidot ja immuno-onkologiset hoidot heikentävät potilaan oman puolustusjärjestelmän toimintaa. Kaikki hoidot eivät ole samanlaisia tässä suhteessa ja syöpälääkäri arvioi syövän lääkehoidon turvallisuutta huolellisesti koronaepidemian aikana. Välttämättömät syöpähoidot toteutetaan myös koronaepidemian aikana. Joissakin hoidoissa voidaan harkita hoidon keventämistä, jos syövän suhteen on saavutettu jo hyvää hoitovastetta», Syöpäjärjestöistä kerrotaan. Riskiä lisäävät erityisesti sellaiset hoidot, jotka heikentävät potilaan oman puolustusjärjestelmän toimintaa merkittävästi. Näitä ovat esimerkiksi leukemia-, lymfooma- ja myeloomapotilaiden raskaat hoidot sekä kantasolusiirtohoidot. »Tavanomaisen solunsalpaajahoidon jälkeen puolustusjärjestelmän palautuminen kestää 1–3 kuukautta ja kantasolusiirrosta palautuminen vie noin 6–12 kuukautta. Aiemmin sairastettu ja parantunut syöpä ei tiettävästi lisää riskiä hankalalle infektiolle.» Osa sairaalakäynneistä korvataan puhelinsoitoilla Sairaalassa huolehditaan hygieniasta mahdollisimman huolellisesti, ja epidemia-aikana siivousta tehostetaan. Silti sairaalaympäristö jo sinänsä lisää tartuntavaaraa. Kansainvälinen suositus on, että syöpäpotilaiden sairaalakäyntejä pyritään epidemian aikana minimoimaan ja sen takia osa käynneistä korvataan puhelinsoitoilla. »Vaikka osa sairaalaan tehtävistä käynneistä korvataan epidemia-aikaan puhelinsoitoilla, kutsutaan syöpäpotilas sairaalaan aina, kun syövän hoidon takia se on välttämätöntä. Syövän diagnostiikka ja hoito toteutetaan mahdollisimman tehokkaasti ja oikea-aikaisesti.» Sairaalassa ja sen odotustiloissa täytyy pitää turvaväliä muihin ihmisiin. Sairaalaan ei epidemia-aikana saa tulla ulkopuolisia ihmisiä, toisin sanoen omaiset eivät tässä epidemiatilanteessa voi tulla potilaan mukana sairaalaan. Yksilöllisissä tilanteissa voidaan tehdä poikkeuksia: esimerkki tästä on pyörätuolissa liikkuva potilas, joka tarvitsee kuljetusapua. »Epidemian aikana on erityisen tärkeää muistaa, että syöpäpotilaan pitää ilmoittaa puhelimitse sairaalaan flunssa- tai hengitystieoireistaan ennen käyntiä ja sopia henkilökunnan kanssa siitä, miten kannattaa...