Reumasairaudet ja COVID-19-virus: Miten toimia?

Best Practice Nordic | Huhti 2020 | COVID-19 | Reumasairaudet |

Terveydenhuollon ammattilaisilla ei ole tarkkaa tietoa siitä, miten reumasairaudet ja reumalääkitys vaikuttavat koronavirusinfektioon (COVID-19). Tämän hetkisen tiedon mukaan oireettomien potilaiden ei ole syytä tauottaa lääkitystään varmuuden vuoksi, mutta tietyissä tilanteissa vastustuskykyä alentavan lääkityksen tauottamiseen ryhdytään. Artikkeli perustuu SRY:n tiedotteeseen sekä Pia Isomäen haastatteluun ja sen on kirjoittanut toimittaja Essi Kähkönen. Terveyskylän Reumatalon valtakunnallinen ohjausryhmä on laatinut ohjeet reumasairauksien hoidosta koronavirusepidemian aikana. Ohjeet on ensisijaisesti suunnattu potilaille ja ne löytyvät Reumatalon etusivun linkistä. Ne on myös lähetetty tiedoksi Suomen reumatologisen yhdistyksen jäsenille. Ohjeistuksen mukaan terveydenhuollon ammattilaisilla ei ole toistaiseksi tarkkaa tietoa siitä, miten reumasairaudet ja reumalääkitys vaikuttavat koronavirusinfektioon (COVID-19). Tämän hetkisen tiedon mukaan oireettomien potilaiden ei ole syytä tauottaa lääkitystään varmuuden vuoksi. Vastustuskykyä alentavan lääkityksen tauottamiseen ryhdytään näissä tapauksissa: • Ilmaantuu infektio-oireita, kuten kuumetta, vaikeita tai pitkittyneitä hengitystieinfektion oireita tai antibioottihoitoa vaativa infektio. • Potilaalla todetaan varmistettu koronavirusinfektio. • Vastustuskykyä alentavien lääkkeiden tauotus voi olla perusteltua, mikäli potilas on ollut kontaktissa varmistettua COVID-19-infektiota sairastavan henkilön kanssa. Riskiryhmässä moni potilas THL:n mukaan riskiryhmään kuuluvat ne potilaat, jotka saavat vastustuskykyä heikentävää hoitoa, kuten solunsalpaajalääkitystä, biologista lääkitystä, JAK-estäjiä tai isoannoksista prednisolonia enemmän kuin 10–15 mg yli kahden viikon ajan. Metotreksaatti on yleisin reumasairauksissa käytettävä solunsalpaaja. Todennäköisesti pieniannoksinen metotreksaatti (alle 15 mg/viikko) ei lisää merkitsevästi infektioriskiä. Reumalääkkeistä hydroksiklorokiini, sulfasalatsiini ja apremilasti eivät heikennä vastustuskykyä. Pitkäaikaista glukokortikoidihoitoa ei saa tauottaa äkillisesti. Pitkiin lääketaukoihin voi liittyä reumataudin aktivoitumista, joka itsessään lisää infektioalttiutta. Reumasairauksia sairastavia ohjataan noudattamaan yleisesti annettuja ohjeita koronavirukseen liittyen. Lievien, kotona hoidettavien oireiden vuoksi ei tarvitse olla yhteydessä terveydenhuoltoon. Sen sijaan potilaan on syytä olla yhteydessä puhelimitse omaan terveyskeskukseen, koronaepäilyjä vastaanottaviin yksiköihin tai sairaalan päivystykseen, jos hänellä ilmenee vakavia oireita, kuten hengenahdistusta tai yleisvoinnin laskua. Reumapotilaat, joilla on käytössä vastustuskykyä alentava lääkitys, eivät ole sairautensa perusteella vapautettuja normaaleista työtehtävistään. Esimerkkinä Tays Miten koronaepidemia on vaikuttanut reumanhoitoon Suomessa? Tähän SRY:n puheenjohtaja ja Tays:n Reumakeskuksen osastonylilääkäri Pia Isomäki kertoo voivansa vastata vain Tays:n osalta – muissa...