Kipu lastenreumaa sairastavilla lapsilla ja nuorilla aikuisilla

Katariina Rebane | Huhti 2020 | Reumasairaudet |

Katariina Rebane
Lastenreumatologi
Uusi lastensairaala, HUS

Lastenereumaa sairastavien kipu ja kipukäyttäytyminen eivät saisi koskaan jäädä ilman huomiota. Kivun aiheuttama haitta lastenreumaa sairastavilla lapsilla liittyy alentuneeseen toimintakykyyn, fyysiseen aktiivisuuteen sekä osallistumiseen muihin harrastuksiin. Tämän väitöstutkimuksen kautta saatiin uutta tietoa kivun aiheuttamasta haitasta myös nuorilla lastenreumaa sairastavilla aikuisilla ja määriteltiin, mitkä terveyteen liittyvät alueet ovat yhteydessä syrjäytymiselle. Väitöksessä lisäksi tutkittiin kipulääkkeiden käyttöä lastenreumaa sairastavilla lapsilla verrattuna verrokkeihin. Lastenreuma eli juveniili idiopaattinen artriitti (JIA) on krooninen tauti, joka diagnosoidaan alle 16-vuotiaalla lapsella ja luokitellaan seitsemään taudinkuvaltaan erilaiseen alatyyppiin.1Lastenreuman kliiniseen taudinkuvaan kuuluu pitkäkestoinen niveltulehdus, taudinkulku ja aktiviteetti ovat luonteeltaan aaltoilevia ja vaihtelevat eri yksilöiden ja alatyyppien välillä. Aiempien tutkimusten mukaan tiedetään, että lastenreuman oireet eivät valitettavasti aina sammu lapsuusiän jälkeen, ja noin puolella potilaista aktiivinen niveltulehdus on todettavissa myös aikuisiällä.2,3Lisäksi muut pitkäaikaiseen sairauteen liittyvät ongelmat, kuten kipu, kivun aiheuttama haitta, heikentynyt psyykkinen vointi, alentunut toimintakyky ja sosiaalinen aktiivisuus, koskettavat koko perhettä ja näkyvät usein myös aikuisiällä. Lastenreumaa sairastavat potilaat valittavat kipua varsin usein,4,5vaikka vain muutama vuosikymmen sitten uskottiin, että heillä on vähemmän kipuja verrattuna aikuisiin.6Lastenreumaa sairastavien potilaiden kokema kipu voi kroonistua tehokkaasta reumalääkityksestä huolimatta, eikä välttämättä aina liittyy taudin aktivisuuteen. Uusien biologisten reumalääkkeiden käyttöönotto on suuresti mullistanut lastenreuman hoitoa ja ennustetta, mutta hyvästä hoitotasapainosta huolimatta kipu on edelleen säilynyt yhtenä tautiin liittyvistä isoista haasteista.5,7 Tutkimukset ovat osoittaneet, että lastenreumapotilailla on väestöverrokkeihin verrattuna heikompi terveyteen liittyvä elämänlaatu, ja arki- ja työelämään sekä päivittäiseen harrastamiseen saattaa liittyä negatiivisia vaikutteita.8-10Liikunnallinen aktiivisuus ja aerobinen suorituskyky näkyvät usein alentuneina lastenreumaa sairastavilla lapsilla ja nuorilla, ja mitä ilmeisimmin näistä johtuvat haitat ovat todettavissa myös myöhemmin aikuisiällä.11,12Vanhempien ja potilaiden parempi kyky tulla toimeen kroonisen taudin kanssa on erilaisissa tutkimuksissa yhdistetty alentuneeseen masentuneisuuteen ja ahdistuneisuuteen, vähäisempään kipuun, väsymykseen sekä parempaan toimintakykyyn.13-17 Suomessa lastenreuman hoito on keskitetty lastenreumaan perehtyneisiin keskuksiin. Suomessa noudatetaan kansainvälisesti määriteltyä ns. treat-to-target lastenreuman hoidon tavoitteita ja suosituksia.18,19Taudin lääkehoidon ohella pitäisi kuitenkin kiinnittää enemmän huomiota myös...