Akuutti myelooinen leukemia ja trisomia 8

Anette Lodvir Hemsing | Huhti 2020 | Onkologia ja Hematologia |

Anette Lodvir Hemsing
Lääkäri,
Hematologisk seksjon,
Haukelandin yliopistosairaala, Norja

Håkon Reikvam
Ylilääkäri,
Hematologisk seksjon,
Haukelandin yliopistosairaala
Professori,
Klinisk institutt 2,
Bergenin yliopisto, Norja

Trisomia 8 on yleinen kromosomipoikkeavuus AML-potilailla, joskin muut samanaikaiset mutaatiot vaikuttavat todennäköisesti enemmän ennusteeseen ja hoitovasteeseen kuin trisomia 8 itsessään. Trisomian 8 yhteydessä todetaan yleisesti DNA:n metylaatiomutaatioita ja erityisesti RUNX1- ja ASXL1-mutaatioita, jotka viittaavat huonompaan ennusteeseen.Mutaatioanalyyseillä on tärkeä merkitys, jotta potilaan riskiluokka pystytään määrittelemään oikein. Trisomia 8 kuuluu yleisimpiin akuutin myelooisen leukemian (AML) leukemiasoluissa todettaviin sytogeneettisiin poikkeavuuksiin. Sen ilmaantuvuus on noin 10–15 % ja vaikuttaa suurenevan iän myötä.1Expert Review of Hematology ‑lehdessä julkaistussa tuoreessa katsausartikkelissamme pyrimme kokoamaan yhteen ajantasaiset tiedot AML-potilailla esiintyvää trisomiaa 8 koskevasta biologisesta, translationaalisesta ja kliinisestä tutkimusnäytöstä. Tässä tekstissä esitetään yhteenveto tärkeimmistä löydöksistä. Tarkempaa tietoa on alkuperäisartikkelissa.2 Taustaa AML on korkean pahanlaatuisuusasteen maligni veritauti, jonka tyyppipiirteenä on epäkypsien solujen eli myeloblastien kertyminen luuytimeen. Ne tukahduttavat normaalin hematopoieesin ja aiheuttavat siten anemiaa, leukopeniaa ja trombosytopeniaa.3Hoitamattomana tauti johtaa kuolemaan nopeasti, viikkojen tai kuukausien kuluessa. Tauti voidaan parantaa intensiivisellä solunsalpaajahoidolla, jonka jälkeen nuorille potilaille annetaan mahdollisesti allogeeninen kantasolusiirto. Iäkkäille potilaille, jotka eivät siedä tällaista hoitoa, annetaan tautitilannetta stabiloivaa hoitoa. Tällöin päätavoitteina ovat hyvä elämänlaatu ja eliniän pidentäminen.4 Diagnostiikka Noin 55 %:lla AML-potilaista todetaan kromosomien rakenteellisia muutoksia, ns. sytogeneettisiä poikkeavuuksia.5Trisomia 8 eli tila, jossa soluissa on ylimääräinen kromosomi 8, kuuluu yleisimpiin sytogeneettisiin poikkeavuuksiin. AML-diagnoosin saaneille potilaille suositellaan sytogeneettistä tutkimusta sekä diagnostisista syistä että ennusteen arvioimiseksi. Trisomia 8 voidaan todeta tavanomaisella kromosomitutkimuksella (G-raita-analyysi), FISH-tutkimuksella (fluoresenssi in situ hybridisaatio) kromosomille 8 spesifisten koettimien avulla tai runsaasti blasteja sisältävän luuydinaspiraatin tai veren kopiolukuanalyysillä3(kuva 1). Kaikkien näiden tutkimusten kohdalla näytteessä on oltava riittävästi metafaaseja tai leukemiasoluja, jotta se kelpaa diagnostiikkaan. On hyvä korostaa, että trisomia 8 ei ole AML:lle spesifinen muutos. Trisomiaa 8 on kuvattu muissakin pahanlaatuisissa veritaudeissa, mm. myelodysplastisen oireyhtymän (MDS) ja myeloproliferatiivisten kasvainten (MPN) yhteydessä. Jos MDS- tai MPN-potilaalla todetaan trisomia 8, tämä sytogeneettinen poikkeavuus vaikuttaa säilyvän taudin transformoituessa AML:ksi.6Synnynnäisenä anomaliana (useimmiten mosaikismina) esiintyvä trisomia 8 on harvinainen, mutta se voi suurentaa pahanlaatuisten veritautien riskiä.7Morfologisesti todettavaa trisomiaa 8 voi esiintyä FAB-luokituksen kaikissa luokissa ja sekä aikuisilla että lapsilla.8 Trisomia 8 yhdessä...