Hoidon on tuotettava enemmän arvoa potilaalle

Lars Erik Vølund Kristensen | Maalis 2020 | Reumasairaudet |

Lars Erik Vølund Kristensen
LT, apulaisprofessori,
tutkimusjohtaja
Parker Instituttet,
Kööpenhaminan yliopisto, Tanska
sekä Lundin yliopisto, Ruotsi

Tanskalaisten ja kansainvälisten tutkimusten tulokset ovat osoittaneet, että lähes kolmanneksessa tapauksista potilas ja lääkäri ovat olleet eri mieltä hoidon tuloksista. Monissa näistä tapauksista voidaan pohtia, miksi potilas ei koe saaneensa hyvää hoitoa, vaikka hoito on lääkärin näkökulmasta ollut hyvää. Tämän näkemyseron pienentäminen on haastavaa. Nykyään pystymme tarjoamaan potilaille paljon enemmän apua kuin vielä 20 vuotta sitten, ja etenkin reumatautien hoito on ollut todellinen menestystarina. Potilaat eivät kuitenkaan läheskään aina arvioi hoidon laatua samalla tavalla kuin me lääkärit. DANBIO-rekisterin tiedot ja kansainvälisten tutkimusten tulokset ovat osoittaneet, että jopa 30 prosentissa tapauksista potilas ja lääkäri ovat eri mieltä hoidon tuloksista. Monissa näistä tapauksista voidaan pohtia, miksi potilas ei koe saaneensa hyvää hoitoa, vaikka hoito on lääkärin näkökulmasta ollut hyvää. Tämän näkemyseron pienentäminen on haastavaa. Arvoperusteisen terveydenhuollon käsitteestä on tässä hyötyä. Arvoperusteisella terveydenhuollolla tarkoitetaan sitä, että lääkärin ja potilaan on keskusteltava niin, että lääkäri kohtaa potilaan kokonaisvaltaisesti ja sekä lääkäri että potilas ymmärtävät paremmin potilaan tilannetta ja hänen elämäänsä. Tältä kannalta on tärkeää, että me hoitavat lääkärit esitämme esimerkiksi nivelpsoriaasipotilaalle kysymyksiä niveltenulkoisista oireista ja muistamme kysyä myös kivuista, uupumuksesta, potilaan sosiaalisesta elämästä, työelämässä pärjäämisestä ja toimintakyvystä eli tekijöistä, jotka vaikuttavat potilaan kokonaiskokemukseen sairaudestaan ja hoidostaan. Kroonisen sairauden aiheuttamaan kuormaan vaikuttavat siis muutkin tekijät kuin pelkkä oireiden voimakkuus (tyypilliset PRO-mittarit). Pikemminkin kyse on vuorovaikutuksesta, jonka osapuolina ovat oireiden voimakkuus ja potilaan kyky osallistua ympäröivään maailmaan. Tämä ns. oireiden häiritsevyys (symptom interference) ratkaisee, miten vaikeaksi potilas kokee sairautensa. Suurta arvoa pitkäaikaissairaille potilaille Hoidon arvoon potilaalle on siis kiinnitettävä enemmän huomiota. Hoidon toteuttamisessa on pohdittava potilaan subjektiivista terveyskokemusta ja etenkin pyydettävä potilasta kertomaan kokemuksistaan. Tämä yltää selvästi yleistason tyytyväisyysmittauksia pidemmälle. Arvoperusteisessa terveydenhuollossa pyritään muokkaamaan terveydenhuollon toimintaa ja hoitoa niin, että hoito olisi potilaalle mahdollisimman arvokasta. Hoidon arvo potilaalle on keskeisen tärkeä seikka esimerkiksi reuman kaltaisia pitkäaikaissairauksia, fibromyalgiaa tai selkäkipuja kokevien potilaiden hoidossa. Nämä sairaudet vaikuttavat potilaan elämään päivittäin....