Uusia hoitomahdollisuuksia nivelpsoriaasin hoitoon – terveisiä EULAR 2019- ja ACR 2019 – kongresseista

Dan Nordström | Joulu 2019 | Reumasairaudet |

Dan Nordström
sis. dos, reumatologi,
NORD-STAR:n Suomen päätutkija
HYKS ja HY, Sisätautien laitos

Nivelpsoriaasissa biologisten lääkkeiden vertailututkimuksia on kovin harvassa. Tänä vuonna olemme saaneet uutta tietoa SPIRIT-Head-to-Head (H2H) -vertailututkimuksesta iksekitsumabin ja adalimumabin välillä. Tutkimustuloksia esitettiin mm. kansainvälisissä kokouksissa Madridissa ja Atlantassa. Kesäkuun EULAR 2019 -kongressissa Madridissa esiteltiin SPIRIT-H2H -tutkimuksen 24 viikon seurannan tuloksia,1 jotka osoittivat iksekitsumabin olevan samanveroinen tai tehokkaampi kuin adalimumabi nivelpsoriaasipotilailla. Iksekitsumabihoitoa saaneista potilaista 36 % saavutti yhdistetyt ACR50- ja PASI100-vasteet, mikä on tilastollisesti enemmän kuin adalimumabihoitoa saaneiden määrä (28 %). Tämä ero oli nähtävissä jo kahdeksan viikon jälkeen. Tulokset julkaistiin Annals of the Rheumatic Diseases -julkaisussa syyskuussa 2019.2 Marraskuun alussa American College of Rheumatology (ACR2019) -kokouksessa Atlantassa raportoitiin SPIRIT-H2H -tutkimuksen juuri valmistuneet 52 viikon tulokset.3 Tutkimusryhmä osoitti tässä jatkotutkimuksessa, että iksekitsumabi suoriutui paremmin kuin adalimumabi yhteismuuttujan suhteen (39 % vs. 26 %, PASI100-vaste yhdistettynä ACR50-vasteeseen) 52 viikon kohdalla, ja tulos oli riippumaton samanaikaisesta metotreksaatin käytöstä. Iksekitsumabi oli vaikutuksiltaan yhtä tehokas kuin adalimumabi usean PsA-muuttujan suhteen (ACR20, ACR50, ACR70, NAPSI, DAPSA<4, LEI, HAQ).   Myös sivuvaikutusten suhteen lääkitykset olivat melko yhdenvertaisia. Paikallisia pistoreaktioita iksekitsumabilääkitystä saavilla oli enemmän mutta vakavia sivuvaikutuksia ja lääkkeen lopettamisia vähemmän. Tyypillisesti IL-17A-salpaukseen liittyvänä luokkaominaisuutena iksekitsumabilääkityksen aikana neljälle potilaalle ilmaantui vuoden aikana IBD-tyyppinen oirekuva. Myös toisesta markkinoilla olevasta IL-17A-salpaajasta sekukinumabista oli ACR2019-kokouksessa myönteinen raportti. Eurooppalainen rekisterityöyhteisö EuroSpA, johon myös Suomi kuuluu ROB-FIN-rekisterillään, raportoi sekukinumabista suotuisia vaikutuksia hoidettaessa rutiinihoidossa 1 134 eurooppalaista nivelpsoriaasipotilasta.4 IL-17-salpaus tuo tervetulleen lisän nivelpsoriaasia hoidettaessa, koska tiedämme, että TNF-salpaajien käyttöikä5 (retention rate) on melko matala. Varsinkin potilaat, joilla on samanaikaisesti oirehtiva iho- sekä nivelsairaus, hyötyvät varmasti tästä uudesta lääkeryhmästä.