Allergia, astma ja keuhkoahtaumatauti rinnakkaissairauksina

Juha Jantunen | Joulu 2019 | Keuhkosairaudet |

Juha Jantunen
Tutkija, FT
Allergia-, iho- ja astmaliitto
Etelä-Karjalan Allergia-
ja Ympäristöinstituutti

Allergian, astman ja keuhkoahtaumataudin oireet ja hoito ovat samankaltaisia. Allerginen taipumus ilmenee tavallisesti useina allergisina sairauksina, kuten astmana, allergisena nuhana, ruoka-allergiana tai atooppisena ihottumana. Usein yksi ilmenemismuoto lisää riskiä sairastua toiseen allergiseen sairauteen. Esimerkiksi allerginen nuha voi edeltää astmaa.1,2 Astman kliininen kuva voi puolestaan olla hyvin lähellä keuhkoahtaumatautia ja jopa päällekkäinen sen kanssa.3 Astmalääkkeet toimivat tehokkaasti oireita vastaan, mutta vääränlainen käyttö voi johtaa astman hallinnan menettämiseen.4,5 Astmalääkkeitä tulisi käyttää oireiden voimakkuuden mukaan.5,6,7 Lääkehoito on yksilöllistä ja siksi lääkevalmisteiden valinnassa, käyttöajankohdassa ja hoidon pituudessa voi olla eroja. Tavoitteena päästä on oireettomuuteen ja normaaliin keuhkojen toimintaan. Väestötasolla astman tulos paranee, jos diagnoosi tehdään varhain, hoito aloitetaan tehokkaasti ja oikealla omahoidolla potilaita neuvotaan estämään pahenemisvaiheet.8,9 Keväällä julkaistussa tutkimuksessa perehdyttiin siihen, kuinka hyvin hoidossa on onnistuttu.10 Apteekeissa toteutetulla barometrikyselyllä selvitettiin astma- ja allergialääkkeiden käyttöä ja niiden vaikutuksia oireiden hallintaan sekä lääke- ja terveydenhuollon kustannuksiin. Allergiabarometrikyselyyn osallistuivat 5–75-vuotiaat, jotka tulivat ostamaan allergia- ja astmalääkkeitä syyskuussa 2016. Viikon aikana tutkimukseen osallistui eri puolella Suomea yhteensä 956 henkilöä. Vastaajien määrä 351 apteekissa vaihteli yhdestä kahdeksaan vastaajaan. Naisia (74 %) tutkimukseen osallistui selvästi enemmän kuin miehiä (26 %). Vastaajien keski-ikä oli 49 vuotta, mikä oli seitsemän vuotta enemmän kuin koko väestön keski-ikä. Allergiabarometrin kysymyksissä pääosissa oireet ja niiden hoito Apteekkien farmaseuttinen henkilökunta täytti kyselylomakkeen yhdessä asiakkaan kanssa. Vastaajilta kysyttiin, oliko heillä lääkärin diagnosoimaa astmaa, allergista nuhaa, allergista silmätulehdusta, atooppista ihottumaa, ruoka-allergiaa, anafylaksiaa tai keuhkoahtaumatautia. Osallistujat arvioivat astma- ja allergiaoireiden vaikeusastetta asteikolla, ja lisäksi kysyttiin erilaisten oireiden haittaavuutta aikaisempien barometrikyselyjen tapaan.11 Astma- ja allergialääkkeiden käyttöä selvitettiin lääkeryhmittäin. Käytön säännöllisyyden perusteella arvioitiin annosmäärät.10 Myös voiteiden käyttömäärät arvioitiin. Apteekkariliiton lääkehaun avulla pystyttiin laskemaan lääkekustannukset. Osallistujilta kysyttiin myös terveydenhuollon palvelujen käyttöä, ja hoitokäyntien ja sairaalahoitopäivien määrän perusteella arvioitiin tästä aiheutuvat kustannukset.12 Diagnoosit ja lääkkeiden käyttö menivät ristiin Rinnakkaissairaudet olivat tavallisia. Syksyllä siitepölyallergiakauden jälkeen ja flunssakautta ennen toteutetussa kyselyssä astmaa oli 750 (78...