Verenpainelääkkeiden käyttö eturauhassyöpäpotilailla suomalaisessa seuranta-aineistossa – mahdollinen yhteys ennusteeseen

Aino Siltari | Kesä 2019 | Diabetes ja Sydänsairaudet | Yleislääketiede / Perusterveydenhuolto |

Aino Siltari
FT
Tampereen yliopisto,
Lääketieteen ja terveysteknologian
tiedekunta sekä Helsingin yliopisto,
Lääketieteellinen tiedekunta, Farmakologia

Teemu Murtola
LT, kirurgian professori, urologian erikoislääkäri
Tays, Urologian poliklinikka sekä
Seinäjoen keskussairaala,
Kirurgian osasto

Koska elimistön erilaisten metabolisten reittien häiriöt liittyvät syövän syntyyn ja erilaistumiseen, niihin vaikuttavat lääkeaineet ovat mielenkiintoisia tutkimuskohteita tutkittaessa syövän mekanismeja sekä etsittäessä uusia, mahdollisia keinoja syövän torjuntaan ja ennusteen parantamiseen. Yksi mahdollisista syövän yhteydessä häiriintyvistä reiteistä on reniini-angiotensiini-järjestelmä, RAS (Kuva 1).3 Tässä tutkimuksessa määritettiin verenpainetta alentavan lääkityksen käytön yhteyttä Suomen yleisimmän miesten syövän, eturauhassyövän, ennusteeseen. Eturauhassyövän riskitekijät Eturauhassyövän etiologiaan vaikuttavat sekä geneettiset että ympäristötekijät. Vahvimmat tunnetut riskitekijät ovat sukurasite, ikä, etninen tausta ja tietyt ympäristötekijät, kuten ruokavalio ja tupakointi.4 Lisäksi elintapoihin liittyvillä tekijöillä, kuten metabolinen oireyhtymä, ylipaino ja hypertensio, saattaa olla vaikutusta syövän kehittymiseen ja etenemiseen.5,6 Yksittäisten elintapoihin liittyvien tekijöiden tutkiminen on kuitenkin vaikeaa, koska ne usein liittyvät toisiinsa: esimerkiksi metaboliseen oireyhtymään liittyy sekä ylipaino että kohonnut verenpaine, joten eri tekijöiden erottaminen toisistaan on vaikeaa.  Verenpainelääkkeiden vaikutus eturauhassyövän kehittymiseen ja etenemiseen Riski sairastua eturauhassyöpään näyttäisi olevan lievästi kohonnut verenpainetta alentavan lääkityksen käyttäjillä verrattuna ei-käyttäjiin suomalaisessa seuranta-aineistossa.7 Kohonnut riski ei kuitenkaan liittynyt yksittäiseen lääkeaineryhmään, joten se johtunee jostakin lääkkeiden käyttäjille yhteisestä taustatekijästä, kuten korkeasta verenpaineesta tai ylipainosta.  Eturauhassyövän ennustetta tutkittaessa tulokset ovat ristiriitaisia. Eniten yksittäisistä lääkeaineryhmistä on tutkittu beetasalpaajia ja reniini-angiotensiini-järjestelmään (RAS) vaikuttavia lääkeaineita.8,9 Beetasalpaajilla ei viimeisimmän tiedon valossa näytä olevan vaikutusta eturauhassyöpäkuoleman riskiin.8 RAS:ia estävät lääkkeeet, erityisesti angiotensiinireseptorin (ATR1) salpaajat, parantavat eturauhassyövän ennustetta potilailla, joiden syöpä on hoidettu eturauhasen poistoleikkauksella tai paikallisella sädehoidolla.10,11 Meta-analyysi RAS:ia estävien lääkkeiden vaikutuksesta yleiseen syövän ennusteeseen osoitti sen parantuneen kokonaisselviytymisessä (overall survival), taudin etenemisen ennusteessa (progression-free survival) ja tautivapaassa ajassa (disease-free survival) verrattuna ei-käyttäjiin.9 Tutkimuksen alaryhmäanalyysit osoittivat, että tulokset liittyivät syöpätyyppiin sekä käytettyihin RAS:n toimintaa estäviin salpaajiin. Eturauhassyövän osalta analyysissä kokonaisselviytyminen näytti jonkin verran parantuneen RAS-estäjien käyttäjillä, joskaan ei tilastollisesti merkitsevästi. Eri lääkeaineryhmien vaikutusta ei tutkimuksessa eritelty.  Tutkimuksemme tausta ja asetelma Suomessa on seurattu yli 80 000 suomalaista miestä Finnish Randomized Screening for Prostate Cancer (FinRSPC) -seurantatutkimuksessa vuodesta 1996 lähtien. Tutkimuksessa miehet jaettiin seulonta- ja...