Nivelpsoriaasin hoitopolku Keski-Suomessa: Tavoitteena oireettomuus ja potilaan hyvä toimintakyky

Best Practice Nordic | TOUKOKUU 2019 | Reumasairaudet |

Psoriaasia sairastaa noin pari prosenttia suomalaisista. Heistä osalla on psoriaasiin liittyvä niveltulehdus. Nivelpsoriaasi on yleensä sitä tavallisempaa, mitä vaikeampaa ihopsoriaasia henkilö potee.   Keski-Suomessa haluttiin parantaa nivelpsoriaasipotilaan hoitoa luomalla hoitopoluksi nimetty yksityiskohtainen seurantajärjestelmä. Hoitopolkukaaviosta voi tarkistaa hoitoon ja seurantaan liittyviä seikkoja. Kullakin ammattilaisella on hoitopolulla oma, määritelty roolinsa ja vastuualueensa.  Suunnitelmallisen seurannan avulla nivelpsoriaasin hoitotuloksia voidaan parantaa. Sekä sairauden aktiivisuutta, potilaiden toimintakykyä että kuvantamisella havaittavia nivelmuutoksia voidaan hoitopolun ansiosta tarkkailla aiempaa tehokkaammin – ja potilaan taudin eteneminen voidaan estää.  Oireet ja nivelpsoriaasin ensiepäily Polku alkaa oireiden kuvauksella. Potilas ohjataan varaamaan aika lääkärin vastaanotolle, jos hänellä on seuraavan kaltaisia oireita: • Jokin nivelistä on kankea ja turvoksissa etenkin aamuisin. Niveltä aristaa käytettäessä, kuten vaikkapa kättä keittiöaskareissa, mutta potilas tietää itse, etteivät oireet johdu rasituksesta tai tapaturmasta. • Jos potilas potee lisäksi joitakin seuraavia oireita: psoriaasi-ihottumaa, kuoppakynsisyyttä, kynsien haurastumista tai kynsisienimäisiä muutoksia, sormi tai varvas on turvonnut nakkimakkaramaiseksi, potilas herää yöllä selkäsärkyyn tai hänellä on voimakasta aristusta isoissa nivelissä erityisesti liikkeellelähdön yhteydessä. Potilaan hoidonarvion perusterveydenhuollossa tai työterveyshuollossa tekevä hoitaja on puolestaan saanut omat ohjeensa kartoittaa aikaa varaavan henkilön vointia sen varalta, että kyse voisi olla nivelpsoriaasista.  Kun potilas saapuu lääkärin vastaanotolle, tämä selvittää potilaan yleisstatuksen ja anamneesin. Nivelpsoriaasin epäily lääkärillä herää, jos muutoin hyväkuntoisella potilaalla on kehittynyt vähitellen yhden tai muutaman yksittäisen nivelen tulehdusoireita, daktyliitti tai kynsimuutoksia. Oireet voivat muistuttaa myös tulehduksellisen selkäkivun oireita. Yleensä potilaalta tai lähisuvusta paljastuu tässä vaiheessa psoriaasi.  Kun oireet viittaavat nivelpsoriaasiin, lääkärin on syytä tutkia nivelistä niiden aktiiviset ja passiiviset liikelaajuudet – liikevajaus voi olla merkki niveltulehduksesta. Daktyliitti viittaa nivelpsoriaasiin. Lääkäri palpoi jännealueet entesiittien varalta (kantapää, kyynärpää, lonkkien seutu) ja tarkistaa selkästatuksen. Iho tarkistetaan ihottumien varalta myös hiusten ja alusvaatteiden alta. Niin ikään kynnet tarkistetaan. Kun muut taudit on mahdollisuuksien mukaan suljettu perusterveydenhuollossa pois ja jäljelle on jäänyt nivelpsoriaasiepäily, lääkäriä ohjeistetaan näin: • Potilaalle ei pidä antaa...