Onko jättisoluarteriitin esiintyvyys suurentunut kaupunkialueilla?

Geirmund Myklebust | TOUKOKUU 2019 | Reumasairaudet |

Geirmund Myklebust
Ylilääkäri
Revmatologisk seksjon,
Medisinsk avdeling,
Sørlandet sykehus HF -sairaala,
Norja

Jättisoluarteriitin etiologia on tuntematon. Perintötekijöillä on merkitystä, mutta on myös pohdittu, voivatko ulkoiset tekijät, kuten leveysaste, vuodenajat, aurinkoaltistus, infektiot ja tupakointi, vaikuttaa taudin puhkeamiseen. Lene Brekke, Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus -reumasairaalan ylilääkäri, on yhdessä Haukelandin yliopistosairaalan kollegoiden kanssa kerännyt suuren jättisoluarteriittikohortin käymällä läpi potilastietoja vuosilta 1972–2012. 743 potilasta asui diagnoosihetkellä alueella, jolla Helse Bergen tarjoaa sairaalapalveluita. Brekke ja kollegat saivat vuotuiseksi kumulatiiviseksi ilmaantuvuudeksi yli 50-vuotiailla henkilöillä 16,7/100 000. Positiivisen koepalan antaneilla ilmaantuvuus oli 11,2. Ilmaantuvuus suureni kaudella 1972–1992, muttei kaudella 1993–2012. Suurimmillaan ilmaantuvuus oli kuitenkin vuonna 2007 (32,8). Tulokset on julkaistu äskettäin.1 Ilmaantuvuus heilahtelee Tämän vuoden maaliskuussa Brekke ja allekirjoittanut esittivät toisen analyysin tulokset samasta potilaskohortista International Conference on Large Vessel Vasculitis and Related Disorders 2018 -konferenssissa. Konferenssi pidettiin Mayo-klinikalla Yhdysvalloissa. Analyysissä tarkastellaan, onko vuotuinen kumulatiivinen ilmaantuvuus suurempi kaupunkialueilla (Bergen) kuin saman seudun maaseutualueilla.  Aineistossamme ilmaantuvuus oli Bergenissä 17,1 (95 % lv 15,9–18,4). Luku oli jossakin määrin suurempi kuin ”maaseutualueilla” (16,1, 95 % lv 14,9–17,3), mutta ero ei ollut merkitsevä (p = 0,46). Ilmaantuvuudessa on suuria heilahduksia vuodesta toiseen. Teimme saman vertailun henkilöille, joiden biopsianäyte oli positiivinen, mutta tässäkään aineistossa Bergenin (11,7, 95 % lv 10,6–12,7) ja muiden seudun kuntien (10,4, 95 % lv 9,4–11,4) välinen ero ei ollut merkitsevä (p = 0,10). Tutkimuksia muualta Vain harvoissa tutkimuksissa on käytetty tällaista kysymyksenasettelua. Vuonna 2003 julkaistiin saksalainen esiintyvyystutkimus,2 jonka mukaan jättisoluarteriitin esiintyvyys oli kaupunkialueilla suurempi kuin maaseudulla sekä Saksan pohjois- että eteläosissa. Ilmiölle ei havaittu mitään yksiselitteistä syytä, mutta alidiagnosoinnin riskiä maaseudulla pidettiin mahdollisena. Lisäksi altistusta ympäristötekijöille kaupungeissa ja tiheään asutuilla alueilla pidettiin lisätutkimusta vaativana tekijänä. Vaikka uusia tutkimustuloksia saadaan koko ajan, jättisoluarteriittiin liittyy yhä paljon tuntemattomia seikkoja. Lene Brekke kollegoineen on koonnut jättisoluarteriittipotilaista vaikuttavan kokoisen kohortin. He ovat edistäneet tärkeällä panoksellaan parempaa ymmärrystä tästä sairaudesta, jonka esiintyvyys on Norjassa maailman suurin.3,4 Tulee olemaan kiinnostavaa nähdä, mitä Brekke ym. julkaisevat tulevina vuosina.